TradeStreet

Děkujeme! Zde je výběr neobvyklých opčních objednávek z posledních dnů.

2022-01-21_8-06-01_21.1.

Přehrajte si trénink níže a naučte se, jak využít tyto hodnotná data pro Vaše obchodování. Podívejte se, jak Vám TradeStreet Flow může pomoci najít skvělé obchody.

Co dělá TradeStreet Flow?

TradeStreet Flow identifikuje transakce chytrých peněz v reálném čase. Software analyzuje každou objednávkou v době kdy prochází skrz burzu a analyzuje typ objednávky, velikost, rychlost, vyhodnotí průměrný objem a ten poté srovnává s objednávkou a vyhodnotí a vybere pouze ty nejvíce neobvyklé. Všechny tyto objednávky seřadí přehledně tak, abyste tyto informace mohli využít ke svému obchodování.

Sweep objednávky

Sleduje opční urgentní objednávky, které jsou běžně skryté, protože prochází skrz více burz.

Opční blockové objednávky

V reálném čase najde soukromě vyjednané opční bloky v obrovské velikosti.

Akciové bloky & Darkpool

Sleduje velké akciové blokové obchody napříč veřejnými (lit) a soukromými (dark) burzami.

Insiders nákupy & prodeje

Scanuje nákupy a prodeje zasvěcených osob v každé veřejně obchodované společnosti v USA.

Institucionální nákupy & prodeje

Ví o každém nákupu a prodeji těch největších institucí a fondů na této planetě.

Výukové lekce

Celým softwarem Vás provede a naučí používat pro své obchodování Dominik Kovařík.

Pro koho je TradeStreet Flow?

Pro swingové obchodníky. Pokud je Váš horizont obchodu na několik dní až týdnů, tak TradeStreet Flow Vám pomůže nejít neobvyklou opční a akciovou aktivitu právě v těchto expiracích.

Pro dlouhodobé investory. TradeStreet Flow scanuje neobvyklou opční aktivitu u dlouhodobých opcí, insiders nákupy a velké akciové transakce v Dark poolu.

Pro intradenní obchodníky. Pokud scalpujete trhy nebo zavíráte svůj obchod ten samý den, tak TradeStreet Flow scanuje v reálném čase (bez zpoždění) neobvyklé opční aktivity a tzv. sweep objednávky na krátkých expiracích.

Jste připraveni následovat chytré peníze?

Nyní můžete získat plný přístup na půl roku k tomuto softwaru za zvýhodněnou cenu. Pokud objednáte dnes, tak si zároveň tuto nízkou cenu zafixujete navždy, protože plánujeme přidávat nové funkce a zanedlouho bude cena vyšší. Navíc k softwaru získáte výukové lekce od Dominika Kovaříka, který sám systém používá a ukáže Vám, jak jej využít pro intradenní, swingové i dlouhodobé obchodování.

Provozuje: Viral Media spol. s r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02757257,  e-mail: podpora@tradestreet.cz

This website is not part of Facebook or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK Inc.

Důležité upozornění: Všechny informace poskytované na TradeStreet.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství. Neposkytujeme investiční doporučení. Informace na tomto webu představují subjektivní názory autorů, kteří zde publikují. Nejsme registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li na tomto webu, v softwaru, v kurzech, v učebních materiálech, v dokumentech ke stažení, v prezentacích, ve videích, ve webinářích či v online kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Minulé výsledky nejsou zárukou dosažení stejných výsledků v budoucnosti. Výsledky Dominika Kovaříka a dalších obchodníků nejsou běžné a negarantují vám, že budete mít výsledky stejné. Výsledky ukazují pouze možnosti a potenciál. Individuální výsledky se budou vždy lišit a budou záviset na vašich dovednostech, zkušenostech, schopnostech a úrovni motivace a disciplíny. Rozhodnutí obchodovat s akciemi a finančními deriváty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Veškerá díla na tomto webu, jako jsou softwary, ebooky, online kurzy, videa, fotografie, články a všechny vytvořené obsahy podléhají autorským právům. Reference našich studentů neupravujeme a za jejich obsah neodpovídáme. Jedná se o jejich vlastní zkušenost a praxi s naším softwarem a osobním jednáním. Používáním webu souhlasíte se všeobecnými podmínkami a odmítnutím zodpovědnosti.

 

Tento web používá Cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili, jak Cookies používáme.