Online trénink program

Základy obchodování s akciemi

Kurz “Fundamentální ohodnocení a analýza veřejně obchodovatelných firem” nabízí účastníkům hluboké porozumění základním principům a postupům fundamentální analýzy v kontextu investování do veřejných firem. Během 20 lekcí se účastníci naučí číst a interpretovat finanční výkazy, analyzovat klíčové ukazatele rentability, likvidity a zadluženosti a posoudit vývoj hospodářského cyklu a odvětví. Kurz zahrnuje také metody hodnotování firem, což umožňuje účastníkům ocenit akcie na základě fundamentální analýzy. Díky praxi v reálných situacích a praktickým cvičením se účastníci naučí efektivně komunikovat výsledky analýzy investorům a rozpoznat rizika spojená s investicemi. Kurz tak poskytuje základní nástroje a dovednosti pro informovaná investiční rozhodnutí a strategický přístup k analýze a hodnocení veřejných firem.

Kliknutím na tlačítko “Objednat tréninkový program” a odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.

TradeStreet

TradeStreet Flow identifikuje transakce chytrých peněz v reálném čase. Software analyzuje každou objednávkou v době kdy prochází skrz burzu a analyzuje typ objednávky, velikost, rychlost, vyhodnotí průměrný objem a ten poté srovnává s objednávkou a vyhodnotí a vybere pouze ty nejvíce neobvyklé. Všechny tyto objednávky seřadí přehledně tak, abyste tyto informace mohli využít ke svému obchodování. Tento software Vám pomůže, ať už obchodujete intradenně, swingově nebo dlouhodobě.

Navíc dnes získáváte tyto Garance:

Co se v kurzu naučíte?

Lekce 1: Úvod do obchodování s akciemi

 • Co je obchodování s akciemi a jak funguje
 • Různé přístupy k obchodování: dlouhodobé vs. krátkodobé
 • Důležité pojmy: broker, burza, akcie, spread

 

Lekce 2: Typy akcií a trhy

 • Rozdíl mezi běžnými a preferenčními akciemi
 • Primární a sekundární trhy: IPO a obchodování na burze
 • Globální akciové trhy a hlavní burzy

 

Lekce 3: Výběr akcií pro obchodování

 • Fundamentalní vs. technická analýza při výběru akcií
 • Identifikace růstových a hodnotových akcií
 • Rizika a faktory ovlivňující výběr akcií

 

Lekce 4: Základy technické analýzy pro obchodování

 • Trendy, supporty a resistence
 • Indikátory a oscilátory: RSI, MACD
 • Interpretace cenových grafů a patternů

 

Lekce 5: Základy fundamentální analýzy pro obchodování

 • Význam finančních výkazů a ukazatelů
 • Hodnotování akcií na základě fundamentální analýzy
 • Použití ekonomických indikátorů a makroekonomických dat

Lekce 6: Rizika a správa kapitálu

 • Identifikace obchodních rizik: tržní, likvidity, kreditní riziko
 • Správa kapitálu a stanovení velikosti pozice
 • Stop loss a take profit strategie

 

Lekce 7: Typy obchodních strategií

 • Denní obchodování (day trading), swing trading, pozice držení
 • Breakout a pullback strategie
 • Scalping a jeho rizika

 

Lekce 8: Psychologie obchodování a emocionální řízení

 • Vliv emocí na obchodování a rozhodování
 • Psychologické pasti a způsoby, jak se jim vyhnout
 • Budování psychologické odolnosti

 

Lekce 9: Technologie a nástroje pro obchodování

 • Online obchodování a jeho výhody
 • Obchodovací platformy a analýza nástrojů
 • Využití mobilních aplikací pro obchodování

 

Lekce 10: Praktické aspekty obchodování a další kroky

 • Registrace u brokera a vytvoření obchodního účtu
 • Simulované obchodování a backtesting
 • Shrnutí kurzu a doporučení pro další vývoj v obchodování

Otázky? Napište na podpora@tradestreet.cz nebo nám zanechte váš dotaz na chatu v pravém dolním rohu.

Provozuje: Viral Media spol. s r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02757257,  e-mail: podpora@tradestreet.cz

This website is not part of Facebook or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK Inc.

Důležité upozornění: Všechny informace poskytované na TradeSmart.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství. Neposkytujeme investiční doporučení. Informace na tomto webu představují subjektivní názory autorů, kteří zde publikují. Nejsme registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li na tomto webu, v kurzech, v učebních materiálech, v dokumentech ke stažení, v prezentacích, ve videích, ve webinářích či v online kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Obchodování s CFD, akciemi, opcemi a dalšími finančními nástroji nemusí být vhodné pro všechny investory, neboť představuje vysoce spekulativní a rizikovou investici. CFD a opce jako pákové finanční nástroje mohou mít za následek ztrátu přesahující počáteční vklad. Před zahájením obchodování Vám důrazně doporučujeme seznámit se s veškerými potenciálními riziky souvisejícími s obchodováním CFD a opcí, stejně jako s pravidly obchodování těchto finančních nástrojů. Minulé výsledky nejsou zárukou dosažení stejných výsledků v budoucnosti. Výsledky Dominika Kovaříka a dalších obchodníků nejsou běžné a negarantují vám, že budete mít výsledky stejné. Výsledky ukazují pouze možnosti a potenciál. Individuální výsledky se budou vždy lišit a budou záviset na vašich dovednostech, zkušenostech, schopnostech a úrovni motivace a disciplíny. Rozhodnutí obchodovat s akciemi a finančními deriváty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Veškerá díla na tomto webu, jako jsou ebooky, online kurzy, videa, fotografie, články a všechny vytvořené obsahy podléhají autorským právům. Reference našich studentů neupravujeme a za jejich obsah neodpovídáme. Jedná se o jejich vlastní zkušenost a praxi s našími kurzy a osobním jednáním. Používáním webu souhlasíte se všeobecnými podmínkami a odmítnutím zodpovědnosti.

 

Tento web používá Cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili, jak Cookies používáme.