Online trénink program

Online trénink program: Základy ohodnocení firem

Kurz “Základy ohodnocení firem” je určený pro úplné začátečníky, kteří chtějí porozumět procesu stanovení hodnoty společností. Během 10 lekcí účastníci získají základní znalosti o finančních výkazech, klíčových ukazatelích ohodnocení a metodách, jako je srovnávací analýza a metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Kurz je navržen tak, aby účastníkům umožnil identifikovat rizika, která ovlivňují hodnotu firmy, a naučit se využívat získané znalosti pro informovaná investiční rozhodnutí. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni číst finanční výkazy, provádět základní ohodnocení firem a lépe rozumět významu tržní ceny oproti skutečné hodnotě. Tato znalost jim umožní lépe porozumět investičnímu světu a lépe se orientovat v procesu investování do podílů společností.

Kliknutím na tlačítko “Objednat trénink program” a odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.

TradeStreet

TradeStreet Flow identifikuje transakce chytrých peněz v reálném čase. Software analyzuje každou objednávkou v době kdy prochází skrz burzu a analyzuje typ objednávky, velikost, rychlost, vyhodnotí průměrný objem a ten poté srovnává s objednávkou a vyhodnotí a vybere pouze ty nejvíce neobvyklé. Všechny tyto objednávky seřadí přehledně tak, abyste tyto informace mohli využít ke svému obchodování. Tento software Vám pomůže, ať už obchodujete intradenně, swingově nebo dlouhodobě.

Navíc dnes získáváte tyto Garance:

Co se v kurzu naučíte?

Lekce 1: Úvod do ohodnocení firem

 • Co je ohodnocení firem a proč je důležité
 • Rozdíl mezi tržní cenou a skutečnou hodnotou firmy
 • Hlavní faktory ovlivňující hodnotu firmy

 

Lekce 2: Základní pojmy v ohodnocení firem

 • Aktiva, pasiva, kapitál
 • Tržní kapitalizace, knižní hodnota, reálná hodnota
 • Diskontní míra, čistá současná hodnota (NPV), vnitřní míra návratnosti (IRR)

 

Lekce 3: Finanční výkazy a jejich role v ohodnocení

 • Bilance, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow
 • Klíčové informace z finančních výkazů pro ohodnocení
 • Jak se číst a interpretovat finanční výkazy

 

Lekce 4: Základní ukazatele ohodnocení

 • Poměrové ukazatele: P/E, P/B, EV/EBITDA
 • Rentabilita aktiv, vlastního kapitálu a celkových zdrojů
 • Likvidita, zadluženost a další důležité ukazatele

 

Lekce 5: Metody srovnávacího ohodnocení

 • Metoda P/E: výhody a omezení
 • Metoda P/B: jak určit spravedlivou hodnotu knihy
 • Srovnání s konkurencí a průmyslovým průměrem

Lekce 6: Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)

 • Principy DCF metody
 • Výpočet volných peněžních toků
 • Diskontování peněžních toků na současnou hodnotu

 

Lekce 7: Hodnotování za použití dividend

 • Dividendový přístup k ohodnocení
 • Růst dividend a jeho vliv na hodnotu firmy
 • Diskontování budoucích dividend na současnou hodnotu

 

Lekce 8: Rizika a nejistoty v ohodnocení

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Vliv rizik na výsledné ohodnocení firmy
 • Strategie pro zahrnutí rizik do modelu ohodnocení

 

Lekce 9: Závěrečná hodnota a interpretace výsledků

 • Jak získat finální hodnotu firmy
 • Porovnání tržní ceny a vypočtené hodnoty
 • Jak interpretovat výsledky ohodnocení pro investiční rozhodnutí

 

Lekce 10: Praktické cvičení a aplikace ohodnocení

 • Analýza reálných případů ohodnocení
 • Jakým způsobem využít ohodnocení při investování
 • Závěrečné rady pro začínající investory v ohodnocení firem

Otázky? Napište na podpora@tradestreet.cz nebo nám zanechte váš dotaz na chatu v pravém dolním rohu.

Provozuje: Viral Media spol. s r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02757257,  e-mail: podpora@tradestreet.cz

This website is not part of Facebook or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK Inc.

Důležité upozornění: Všechny informace poskytované na TradeSmart.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství. Neposkytujeme investiční doporučení. Informace na tomto webu představují subjektivní názory autorů, kteří zde publikují. Nejsme registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li na tomto webu, v kurzech, v učebních materiálech, v dokumentech ke stažení, v prezentacích, ve videích, ve webinářích či v online kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Obchodování s CFD, akciemi, opcemi a dalšími finančními nástroji nemusí být vhodné pro všechny investory, neboť představuje vysoce spekulativní a rizikovou investici. CFD a opce jako pákové finanční nástroje mohou mít za následek ztrátu přesahující počáteční vklad. Před zahájením obchodování Vám důrazně doporučujeme seznámit se s veškerými potenciálními riziky souvisejícími s obchodováním CFD a opcí, stejně jako s pravidly obchodování těchto finančních nástrojů. Minulé výsledky nejsou zárukou dosažení stejných výsledků v budoucnosti. Výsledky Dominika Kovaříka a dalších obchodníků nejsou běžné a negarantují vám, že budete mít výsledky stejné. Výsledky ukazují pouze možnosti a potenciál. Individuální výsledky se budou vždy lišit a budou záviset na vašich dovednostech, zkušenostech, schopnostech a úrovni motivace a disciplíny. Rozhodnutí obchodovat s akciemi a finančními deriváty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Veškerá díla na tomto webu, jako jsou ebooky, online kurzy, videa, fotografie, články a všechny vytvořené obsahy podléhají autorským právům. Reference našich studentů neupravujeme a za jejich obsah neodpovídáme. Jedná se o jejich vlastní zkušenost a praxi s našími kurzy a osobním jednáním. Používáním webu souhlasíte se všeobecnými podmínkami a odmítnutím zodpovědnosti.

 

Tento web používá Cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili, jak Cookies používáme.