Online trénink program

Fundamentální ohodnocení a analýza veřejně obchodovatelných firem

Kurz “Fundamentální ohodnocení a analýza veřejně obchodovatelných firem” nabízí účastníkům hluboké porozumění základním principům a postupům fundamentální analýzy v kontextu investování do veřejných firem. Během 20 lekcí se účastníci naučí číst a interpretovat finanční výkazy, analyzovat klíčové ukazatele rentability, likvidity a zadluženosti a posoudit vývoj hospodářského cyklu a odvětví. Kurz zahrnuje také metody hodnotování firem, což umožňuje účastníkům ocenit akcie na základě fundamentální analýzy. Díky praxi v reálných situacích a praktickým cvičením se účastníci naučí efektivně komunikovat výsledky analýzy investorům a rozpoznat rizika spojená s investicemi. Kurz tak poskytuje základní nástroje a dovednosti pro informovaná investiční rozhodnutí a strategický přístup k analýze a hodnocení veřejných firem.

Kliknutím na tlačítko “Objednat trénink program” a odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.

TradeStreet

TradeStreet Flow identifikuje transakce chytrých peněz v reálném čase. Software analyzuje každou objednávkou v době kdy prochází skrz burzu a analyzuje typ objednávky, velikost, rychlost, vyhodnotí průměrný objem a ten poté srovnává s objednávkou a vyhodnotí a vybere pouze ty nejvíce neobvyklé. Všechny tyto objednávky seřadí přehledně tak, abyste tyto informace mohli využít ke svému obchodování. Tento software Vám pomůže, ať už obchodujete intradenně, swingově nebo dlouhodobě.

Navíc dnes získáváte tyto Garance:

Co se v kurzu naučíte?

Lekce 1: Úvod do fundamentální analýzy a jejího významu

 • Definice fundamentální analýzy
 • Rozdíl mezi fundamentální a technickou analýzou
 • Důležitost fundamentální analýzy pro investory

 

Lekce 2: Základní pojmy v fundamentální analýze

 • Hlavní finanční výkazy: bilance, výkaz zisku a ztráty, cash flow
 • Ukazatele rentability, likvidity a zadluženosti
 • Důležité ukazatele: P/E, P/B, ROE, ROA, atd.

 

Lekce 3: Sběr a interpretace finančních dat

 • Zdroje finančních dat
 • Význam čtení a interpretace finančních výkazů
 • Identifikace klíčových čísel a trendů

 

Lekce 4: Hodnocení hospodářského cyklu a odvětví

 • Fáze hospodářského cyklu a vliv na firmy
 • Hodnocení konkurenčního prostředí
 • Význam makroekonomických faktorů

 

Lekce 5-8: Analýza finančních výkazů

 • Detailní rozbor bilance a jeho klíčových složek
 • Analýza výkazu zisku a ztráty: marže, náklady, příjmy
 • Cash flow analýza: operační, investiční, finanční činnost
 • Výpočet a interpretace klíčových ukazatelů

Lekce 9-12: Hodnocení a interpretace ukazatelů

 • Rentabilita a její různé formy
 • Likvidita a efektivita majetku
 • Zadluženost a finanční stabilita
 • Poměrové ukazatele a jejich srovnání s průmyslovým průměrem

 

Lekce 13-15: Hodnotování firmy

 • Metody hodnotování: DCF, P/E, P/B, EV/EBITDA
 • Výhody a omezení jednotlivých metod
 • Stanovení adekvátní ceny akcií

 

Lekce 16: Analýza rizik a nejistot

 • Identifikace rizikových faktorů
 • Politická, ekonomická, právní a další rizika
 • Vliv rizik na fundamentální analýzu

 

Lekce 17: Hodnocení managementu a strategie

 • Analýza manažerských rozhodnutí a strategií
 • Hodnocení kompetencí managementu
 • Význam dlouhodobé strategie pro hodnotu firmy

 

Lekce 18: Srovnávací analýza a benchmarking

 • Porovnání s konkurencí a průmyslovými standardy
 • Identifikace silných a slabých stránek firmy
 • Využití benchmarkingu pro strategická rozhodnutí

 

Lekce 19: Komunikace výsledků analýzy investorům

 • Efektivní prezentace výsledků analýzy
 • Klíčové body pro investory
 • Srozumitelná vizualizace dat

 

Lekce 20: Praktická cvičení a závěrečná reflexe

 • Analýza reálných firemních případů
 • Diskuse o výzvách a přínosech fundamentální analýzy
 • Zhodnocení a závěrečné rady pro investory

Otázky? Napište na podpora@tradestreet.cz nebo nám zanechte váš dotaz na chatu v pravém dolním rohu.

Provozuje: Viral Media spol. s r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02757257,  e-mail: podpora@tradestreet.cz

This website is not part of Facebook or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK Inc.

Důležité upozornění: Všechny informace poskytované na TradeSmart.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství. Neposkytujeme investiční doporučení. Informace na tomto webu představují subjektivní názory autorů, kteří zde publikují. Nejsme registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li na tomto webu, v kurzech, v učebních materiálech, v dokumentech ke stažení, v prezentacích, ve videích, ve webinářích či v online kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Obchodování s CFD, akciemi, opcemi a dalšími finančními nástroji nemusí být vhodné pro všechny investory, neboť představuje vysoce spekulativní a rizikovou investici. CFD a opce jako pákové finanční nástroje mohou mít za následek ztrátu přesahující počáteční vklad. Před zahájením obchodování Vám důrazně doporučujeme seznámit se s veškerými potenciálními riziky souvisejícími s obchodováním CFD a opcí, stejně jako s pravidly obchodování těchto finančních nástrojů. Minulé výsledky nejsou zárukou dosažení stejných výsledků v budoucnosti. Výsledky Dominika Kovaříka a dalších obchodníků nejsou běžné a negarantují vám, že budete mít výsledky stejné. Výsledky ukazují pouze možnosti a potenciál. Individuální výsledky se budou vždy lišit a budou záviset na vašich dovednostech, zkušenostech, schopnostech a úrovni motivace a disciplíny. Rozhodnutí obchodovat s akciemi a finančními deriváty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Veškerá díla na tomto webu, jako jsou ebooky, online kurzy, videa, fotografie, články a všechny vytvořené obsahy podléhají autorským právům. Reference našich studentů neupravujeme a za jejich obsah neodpovídáme. Jedná se o jejich vlastní zkušenost a praxi s našími kurzy a osobním jednáním. Používáním webu souhlasíte se všeobecnými podmínkami a odmítnutím zodpovědnosti.

 

Tento web používá Cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili, jak Cookies používáme.